New Book Releases

New Book Releases by Samskrita Bharati

Sl. No.TitleAuthorSubjectOrganizationMulam (Original)
1abhishaptaM puShpamManjusha ChenneNovelSamskrita BharatiHindi-Dr. Krishna Srivastava
2achyutAnanda-kathA-sAhityamAcharya AchyutAnandadasastoriesSamskrita Bharati
3amiinARamakanta ShuklaNovelSamskrita BharatiMohammad Kabir Umar
4AnandamaThaHDr. Sivacharana Sarma?Samskrita BharatiBankimchandra Chattopadhyaya
5Antima-praNAmamDr. Shashinatha JhaNovelSamskrita BharatiPandit Govinda Jha
6anyachchaRadhavallabha TripathiLectureSamskrita Bharati
7AyurvedAntargataH hR^idrogaHDr. MadhavanarayanaHealthSamskrita BharatiMarathi-Atmaramashastri
8Ayurveda-parichayaHDr. K. V. VasudevaHHealthSamskrita BharatiK. Raghavan Tirumutpada
9bhagavadgiitAyAH sAnvayaM shA~NkarabhAShyamSmt. R. SudarshanaPhilosophySamskrita Bharati
10bhArataM tasya samasyAshcha - svAmi vivekAnandaHVempati KutumbashastriNationalSamskrita BharatiSwami Nirvedananda
11bomadilADattabhushana Polkam?Samskrita BharatiAvinasha Biniwale
12svayaMsiddhaH praj~nAchakShuH shriigulAbarAvamahArAjaHDr. Leena RastogiBiographySamskrita Bharati
13hemashakaTikamDr. ViswasNovelSamskrita Bharati
14jagadguruH shankarAchAryaHDr. Ramavilasa ChowdaryBiographySamskrita BharatiHindi-Dinadayala Upadhyaya
15jiivanamuulyAniDr. Mangala MirasadarMoralSamskrita BharatiMarati-Pra. Ga. Sahasrabuddhe
16kA nAma sApekShatA?S. Srinivas and Vidya RameshScienceSamskrita BharatiL. D. Laindu a nd G. B. Rumar
17kaviindra-kathA-kalloliniiDr. Tanmayakumara Bhattacharya, Dr. Narayanadasa, RakeshakumaradasaStoriesSamskrita BharatiSri Ravindranatha Tagore
18laukikanyAyakoshaHDr. Penna MadhusudanaLawSamskrita BharatiMarathi- Dr. Pramod Ganesha Lale
19sAneguruujiimahodayasya madhurAh kathAHDr. Madhavi JoshistoriesSamskrita Bharati
20mArjAlasya mukhaM dR^iShTamDr. ViswasNovelSamskrita Bharati

New Book Releases by K K (Kavikula Guru Kalidasa) Sanskrit University,  Maharashtra

One Response to “New Book Releases”

  1. congratulations – It is high time that what is ours be valued high


Leave a Reply